giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi rèn luyện kỹ năng làm bài môn Toán 12 lần 1 năm học 2022 - 2023 trường ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi rèn luyện kỹ năng làm bài môn Toán 12 lần 1 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; đề thi gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút; đề thi nhằm giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện thường xuyên, để hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề rèn kỹ năng làm bài Toán 12 lần 1 năm 2022 – 2023 THPT Yên Thế – Bắc Giang:
+ Từ một tấm bìa hình vuông ABCD có cạnh bằng 5 dm, người ta cắt bỏ bốn tam giác bằng nhau AMB, BNC, CPD, DQA. Với phần còn lại, người ta gấp lên và ghép lại để thành hình chóp tứ giác đều. Hỏi cạnh đáy của khối chóp bằng bao nhiêu để thể tích của nó là lớn nhất?
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy góc 60◦. Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần có thể tích là V1, V2 trong đó V1 là phần thể tích chứa đỉnh A. Tính tỉ số V1/V2.
+ Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và x0 ∈ K. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu f00(x0) = 0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số y = f (x). B. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y = f (x) thì f00(x0) 6= 0. C. Nếu x0 là điểm cực đại của hàm số y = f (x) thì f 00(x0) < 0. D. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y = f (x) thì f0(x0) = 0.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-ren-ky-nang-lam-bai-toan-12-lan-1-nam-2022-2023-thpt-yen-the-bac-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này