Chúng tôi cung cấp giải pháp tạo đề thi Online nhanh chóng. Công cụ hỗ trợ tạo đề thi theo định dạng ảnh hoặc word

Tài liệu gồm 139 trang, tuyển tập 30 đề trắc nghiệm ôn thi cuối học kỳ 1 môn Toán 12 có đáp án; các đề được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

XEM TRƯỚC