Tài liệu gồm 164 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 theo chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều; các đề được bi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 164 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 theo chương trình SGK Toán 10 Cánh Diều; các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I BỘ SÁCH CÁNH DIỀU MÔN TOÁN LỚP 10:
1. Mệnh đề và tập hợp.
Mệnh đề, tập hợp, các phép toán trên tập hợp.
2. Bất phương trình và hệ bất phương trình.
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Hàm số bậc hai và đồ thị:
3.1. Hàm số và đồ thị.
3.2. Hàm số bậc hai.
3.3. Dấu tam thức bậc.
3.4. Bất phương trình bậc hai một ẩn.
3.5. Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai.
4. Hệ thức lượng trong tam giác.
4.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 00 đến 1800.
4.2. Định lý cosin và định lý sin.
4.3 Giải tam giác và ứng dụng thực tế.
5. Vectơ.
5.1. Khái niệm vectơ.
5.2. Tổng hiệu của hai vectơ.
5.3. Tích của một số với một vectơ.
5.2. Tích vô hướng của hai vectơ.
Lưu ý:
– Trắc nghiệm:
+ Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
+ Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
+ Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,20 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
– Tự luận:
+ Hai câu vận dụng mỗi câu 1,0 điểm ta chọn ở 1* sao cho 1 câu Đại Số và 1 câu Hình học.
+ Hai câu vận dụng cao mỗi câu 0,5 điểm ta chọn ở 1** sao cho 1 câu Đại Số và 1 câu Hình học.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

10-de-on-tap-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-canh-dieu-70-tn-30-tl.pdf
sach-giao-khoa-toan-10-tap-1-canh-dieu.html

5. Làm bài thi Online đề thi này