Tài liệu gồm 95 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, tuyển tập 10 đề tự luận ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 Toán 10 có lời...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 95 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Hoàng Xuân Nhàn, tuyển tập 10 đề tự luận ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 Toán 10 có lời giải chi tiết. Các đề thi được biên soạn dựa trên nền tảng kiến thức giáo khoa cải cách mới nhất, là sự tổng hòa của ba bộ sách Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo, Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Cuối tài liệu còn bổ sung thêm 100 câu trắc nghiệm chọn lọc (có đáp án và lời giải), giúp học sinh lớp 10 ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối HK1 Toán 10 năm học 2022 – 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MỤC LỤC:
Đề số 01: 01.
Hướng dẫn giải Đề số 01: 02.
Đề số 02: 07.
Hướng dẫn giải Đề số 02: 08.
Đề số 03: 12.
Hướng dẫn giải Đề số 03: 13.
Đề số 04: 17.
Hướng dẫn giải Đề số 04: 18.
Đề số 05: 22.
Hướng dẫn giải Đề số 05: 23.
Đề số 06: 28.
Hướng dẫn giải Đề số 06: 29.
Đề số 07: 33.
Hướng dẫn giải Đề số 07: 34.
Đề số 08: 38.
Hướng dẫn giải Đề số 08: 39.
Đề số 09: 42.
Hướng dẫn giải Đề số 09: 43.
Đề số 10: 47.
Hướng dẫn giải Đề số 10: 48.
100 Câu trắc nghiệm Toán 10 ôn tập học kì 1: 52.
Hướng dẫn giải 100 câu trắc nghiệm Toán 10: 65.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

10-de-tu-luan-on-tap-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-co-loi-giai-chi-tiet.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này