giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán năm học 2022 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Toán năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình; đề thi gồm Bài Thi Thứ Nhất và Bài Thi Thứ Nhất, có đáp án và lời giải chi tiết; kỳ thi được diễn ra vào ngày 20 tháng 09 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề chọn đội tuyển thi HSG QG môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Quảng Bình:
+ Cho P x là đa thức monic bậc n (với n) có đúng n nghiệm thực phân biệt. Biết rằng tồn tại duy nhất số thực a mà 2 Pa a 4 2022 0. Chứng minh rằng đa thức 2 Px x 4 2022 chia hết cho đa thức 2 2 x và 2022 4 n P.
+ Cho tam giác ABC có AB AC I là tâm đường tròn nội tiếp và T là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Các đường thẳng BI và CI lần lượt cắt T tại điểm thứ hai là M và N. Gọi D là điểm thuộc T, nằm trên cung BC không chứa A; E F lần lượt là các giao điểm của AD với BI và CI; P là giao điểm của DM với CI; Q là giao điểm của DN với BI. a) Chứng minh rằng các điểm DI PQ cùng nằm trên một đường tròn Ω. b) Chứng minh rằng các đường thẳng CE và BF cắt nhau tại một điểm trên đường tròn Ω.
+ Cho A là tập hợp gồm các số nguyên dương thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: a) Nếu a A thì tất cả các ước số dương của a cũng thuộc A. b) Nếu ab A mà 1 a b thì 1 ab A. Chứng minh rằng nếu A có ít nhất 3 phần tử thì A là tập hợp tất cả các số nguyên dương.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-chon-doi-tuyen-thi-hsg-qg-mon-toan-nam-2022-2023-so-gddt-quang-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này