giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT chuyên L...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai; đề thi được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 121 – 122 – 123 – 124.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC = 4a, đường thẳng S A vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các đường thẳng SB, SC. Bán kính mặt cầu qua các điểm A, B, C, H, K là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với diện tích bằng 100 cm2. Các mặt bên S AB và SCD có diện tích lần lượt bằng 30 cm2 và 40 cm2. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A 240 cm3. B 480 cm3. C 160 cm3. D 80 cm3.
+ Cho mặt cầu (S1) có tâm A, bán kính R1 = 1, mặt cầu (S2) có tâm B, bán kính R2 = 5 và AB = 4 p 3. Một đường thẳng tiếp xúc với (S1) và (S2) lần lượt tại C và D sao cho CD = 4. Thể tích khối tứ diện ABCD là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-chuyen-luong-the-vinh-dong-nai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này