giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 (chuyên Toán) năm học 2022 - 2023 trường...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 (chuyên Toán) năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam; đề thi gồm 01 trang với 04 bài toán dạng tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 11 (chuyên) năm 2022 – 2023 trường chuyên Hà Nội – Amsterdam:
+ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 2^x − 2^-x trên đoạn [0;1].
+ Cho hình lăng trụ đứng OAB.O’A’B’ có đáy là các tam giác vuông cân, OA = OB = a và AA’ = a2. Tính diện tích thiết diện thu được khi cắt lăng trụ bởi mặt phẳng đi qua trung điểm của OA và vuông góc với A’B.
+ Cho hàm số f: N* → N* có tính chất: “Với mỗi hai số nguyên dương m và n, đều có m | f(n) khi và chỉ khi f(m) | n”. Chứng minh rằng: a) f(1) = 1 và f(f(n)) = n với mỗi số nguyên dương n. b) với mỗi số nguyên tố p, thì f(p) cũng là một số nguyên tố.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-11-chuyen-nam-2022-2023-truong-chuyen-ha-noi-amsterdam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này