giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút; đề thi có đáp án mã đề 301 302 303 304.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau:
+ Cho hàm số f x đồ thị của hàm số y f x là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số 2 g x f x x 2 1 trên đoạn 3 3 bằng?
+ Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2a cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa đường thẳng SB và ABC bằng 0 60. Thể tích khối chóp S ABC theo a là?
+ Cho đồ thị hàm số y f x như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đồng biến trong khoảng 0 và 0. B. Hàm số có hai cực trị. C. Đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x 1 tiệm cận ngang y 1.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-phan-ngoc-hien-ca-mau.pdf
de-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-phan-ngoc-hien-ca-mau.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này