giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 sở Giáo dục và Đào t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút, đề thi có đáp án; kỳ thi được diễn ra vào thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2022.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Đà Nẵng:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a; SA vuông góc với mặt đáy và góc giữa mặt bên SBC với mặt đáy bằng 30◦. Tính thể tích khối chóp S.ABC.
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = (x + 1)/(x2 + 8) tại điểm có tung độ bằng 1/4.
+ Xét các số thực x và y thỏa mãn lnx + lny = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = xy + 2lnxlny − (20lnxlny)/(4 − lnx − lny)2.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-da-nang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này