giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh:
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Nếu hai đường thẳng song song với nhau, thì chúng cùng nằm trong một mặt phẳng. B. Nếu hai đường thẳng chéo nhau, thì chúng không có điểm chung. C. Nếu hai đường thẳng không có điểm chung, thì chúng chéo nhau. D. Nếu hai đường thẳng cùng nằm trên một mặt phẳng, thì chúng không chéo nhau.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của SAB và SCD là A. đường thẳng qua S và trung điểm của AB. B. đường thẳng qua S và song song với CD. C. đường SO với O là tâm hình bình hành. D. đường thẳng qua S và song song với AD.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O Gọi M là trung điểm của SD. a) Chứng minh AB song song với mặt phẳng SCD OM song song với mặt phẳng SAB. b) Gọi G là trọng tâm tam giác BCD Xác định giao điểm K của SA và mặt phẳng MBG. c) Chứng minh KG song song với mặt phẳng SBC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-so-gddt-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này