giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi kiểm tra chất lượng tháng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 - 2023 trường ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi kiểm tra chất lượng tháng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh Bắc Giang (mã đề 101).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi tháng Toán 12 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Sĩ Liên – Bắc Giang:
+ Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1% / năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra? A. 11 năm B. 12 năm C. 13 năm D. 10 năm.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD); góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60°. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
+ Một hoa văn hình tròn tâm O, ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh AB = 43 cm. Đường cong qua ba điểm: A, B, C là một phần của parabol. Diện tích phần gạch chéo bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thang-toan-12-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-si-lien-bac-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này