giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hồ Nghinh, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian học sinh làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam:
+ Bạn Hoa thu xếp được không quá 12 giờ để làm hai loại thiệp trưng bày trong dịp cắm trại sắp đến. Loại thiệp hình tam giác cần 2 giờ để làm xong 1 cái, còn loại thiệp hình chữ nhật chỉ cần 1 giờ để làm xong 1 cái. Gọi x, y lần lượt là số thiệp hình tam giác và số thiệp hình chữ nhật bạn Hoa sẽ làm. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của x, y và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A. Trời lạnh quá! B. Tam Kỳ là thành phố của tỉnh Quảng Nam. C. Bạn thấy học Toán thú vị không? D. Hãy đi nhanh lên!
+ Cho hình thang vuông ABCD có đường cao AB a 2 các cạnh đáy AD a và BC a 4. a) Hãy phân tích AC theo hai vectơ AB và AD b) Gọi M là điểm trên đoạn AC sao cho AM k AC. Tìm k để BM CD.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-ho-nghinh-quang-nam.pdf
de-cuoi-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-ho-nghinh-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này