giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Lê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi chính thức cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi, tỉnh Quảng Trị; đề mã đề 001 được biên soạn theo cấu trúc 60% trắc nghiệm + 40% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề có đáp án và hướng dẫn chấm mã đề 001.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị:
+ Mệnh đề nào sau đây sai? A. Mặt phẳng được hoàn toàn xác đinh khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau. B. Mặt phẳng được hoàn toàn xác đinh khi biết nó chứa hai đường thẳng song song. C. Mặt phẳng được hoàn toàn xác đinh khi biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng. D. Mặt phẳng được hoàn toàn xác đinh khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng.
+ Lớp 12A có 32 học sinh, trong đó có 10 học sinh giỏi, 16 học sinh khá và 6 học sinh trung bình. Cần chọn 5 học sinh vào ban cán sự lớp. Tính xác suất để: a) Chọn được 2 học sinh khá và không có học sinh trung bình. b) Chọn được 1 học sinh trung bình và nhiều nhất 2 học sinh khá.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của (SAD) và(SBC) là: A. Đường thẳng qua S và song song với AB. B. Đường thẳng SO với O là tâm của hình bình hành. C. Đường thẳng qua S và cắt AD. D. Đường thẳng qua S và song song với BC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-le-loi-quang-tri.pdf
de-cuoi-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-le-loi-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này