giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn D...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục, tỉnh Quảng Nam; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Dục – Quảng Nam:
+ Một công ty cần tuyển nhân sự , có 28 người đến nộp hồ sơ. Trong đó có 14 người biết tiếng Anh, 16 người biết tiếng Pháp, 14 người biết tiếng Nhật, 8 người biết tiếng Anh và Pháp, 6 người biết tiếng Pháp và tiếng Nhật, 5 người biết tiếng Nhật và tiếng Anh. Biết rằng mỗi người biết ít nhất một thứ tiếng. Cách tính điểm xét tuyển của công ty như sau: chỉ biết một thứ tiếng cộng 2 điểm, chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp cộng 6 điểm, chỉ biết tiếng Pháp và tiếng Nhật cộng 8 điểm, chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Anh cộng 10 điểm, nếu biết cả ba thứ tiếng cộng 30 điểm. Do nhu cầu công việc nên công ty cần tuyển 3 người. Tính xác xuất để chọn được 3 người có tổng số điểm của 3 người đó từ 70 điểm trở lên.
+ Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình thang, đáy lớn MN.O là giao điểm của MP và NQ. Gọi H là trung điểm của SP và K là giao điểm của đường thẳng AH với mặt phẳng (SNQ). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? A. K là giao điểm của AH và SQ. B. K là giao điểm của AH và SN. C. K là giao điểm của AH và NQ. D. K là giao điểm của AH và SO.
+ Cho biết mệnh đề nào sau đây là sai? A. Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định duy nhất một mặt phẳng. B. Qua ba điểm không thẳng hàng xác định duy nhất một mặt phẳng. C. Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc nó xác định duy nhất một mặt phẳng. D. Qua hai đường thẳng bất kỳ xác định duy nhất một mặt phẳng.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.pdf
de-cuoi-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-duc-quang-nam.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này