giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hùng Vương, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 05 câu, thời gian học sinh làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề MÃ 101 MÃ 102 MÃ 103 MÃ 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam:
+ Cho hai tập hợp A 1 4 và B 3 6. a) Dùng các ký hiệu đoạn, nửa khoảng, khoảng để biểu diễn tập A và tập B trên từng trục số. b) Xác định các tập hợp A B A B.
+ Cho tam giác ABC. Xác định vị trí điểm M trong mặt phẳng chứa ABC sao cho MA MC MB (có vẽ hình minh họa vị trí điểm M).
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho A B 1 2 3 4 và C 0 1. Tìm tọa độ điểm D là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng đi qua hai điểm B và C?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-hung-vuong-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này