giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn H...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề thi mã đề 135 gồm 35 câu trắc nghiệm (70% số điểm) + 04 câu tự luận (30% số điểm), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Huệ – TT Huế:
+ Một công ty sử dụng 3 dây chuyền I, II, III để đóng gói ngũ cốc lần lượt có thông tin trên bao bì như sau: 1,5 0,06 kg, 2 0,1 kg, 5 0,15 kg. Nếu dựa vào tiêu chí sai số tương đối để đánh giá chất lượng của các dây chuyền thì khẳng định nào sau đây ĐÚNG? A. Chất lượng của dây chuyền I tốt hơn dây chuyền III. B. Chất lượng của dây chuyền I tốt nhất trong 3 dây chuyền. C. Chất lượng của dây chuyền III tốt hơn dây chuyền II. D. Chất lượng của dây chuyền II tốt hơn dây chuyền I.
+ Kết quả đo chiều dài của một cây cầu được ghi là 150m 0,1m điều này có nghĩa là gì? A. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nằm trong đoạn từ 149,9 m đến 150,1 m. B. Chiều dài đúng của cây cầu là một số lớn hơn 150 m. C. Chiều dài đúng của cây cầu là một số nhỏ hơn 150 m. D. Chiều dài đúng của cây cầu là 149,9 m hoặc là 150,1 m.
+ Trong năm học 2022 – 2023, bạn An muốn đạt ít nhất 8,0 điểm trung bình học kì 1 môn Toán. Biết rằng kết quả bạn An đã đạt được trong học kì 1 như sau: Môn Đánh giá thường xuyên Đánh giá GK Đánh giá CK ĐTB môn Toán 7 8 7 9 7,5. Hỏi An cần đạt ít nhất bao nhiêu điểm đánh giá cuối học kì 1 (sau khi đã làm tròn) để An đạt mục tiêu đặt ra ban đầu. Biết rằng, theo thông tư 22/2021-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm trung bình môn học kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được tính như sau: ĐTBmhk = TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck Số ĐĐGtx+ 5. Trong đó, TĐĐGtx: Tổng điểm đánh giá thường xuyên. ĐĐGgk: Điểm đánh giá giữa kì. ĐĐGck: Điểm đánh giá cuối kì. Các kết quả đều được làm tròn đến hàng phần chục.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-hue-tt-hue.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này