giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hùng Vương, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm gồm 15 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian học sinh làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề MÃ 111 MÃ 112 MÃ 113 MÃ 114.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam:
+ Trong khai triển biểu thức 10 2 x y theo công thức nhị thức Niutơn, mệnh đề nào sau đây đúng? A. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn lớn hơn số mũ của y. B. Trong mỗi số hạng, số mũ của x và số mũ của y luôn bằng nhau. C. Trong mỗi số hạng, số mũ của x luôn bé hơn số mũ của y. D. Trong mỗi số hạng, tổng số mũ của x và số mũ của y luôn bằng 10.
+ Một hộp chứa 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu vàng (các viên bi đôi một khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD BC AD BC. a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD b. Gọi M là trung điểm của SB. Tìm giao điểm L của đường thẳng SA và mặt phẳng MCD. Tính tỉ số LS LA.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-hung-vuong-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này