giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Gia Định...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 05 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án, hướng dẫn giải chi tiết và thang chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Cho đa giác đều n đỉnh n N n 4. Tìm n biết đa giác đã cho có 135 đường chéo.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang,đáy lớn AB 2CD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC và K là điểm thuộc đoạn SB sao cho SK 3KB. a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). b) Tìm giao điểm H của SA với mp(MNK). c) Tìm thiết diện của mp(MNK) với hình chóp S.ABCD. d) Chứng minh: KN song song mp(SMD).
+ Một lớp học có 40 học sinh, trong đó gồm 15 nam và 25 nữ trong đó có Châu và Ngọc. Giáo viên chủ nhiệm chọn ngẫu nhiên một Ban cán sự lớp gồm 5 em. Tính xác suất của các biến cố sau: a) A: Chọn được Ban cán sự lớp chỉ có 2 nữ. b) B: Chọn được Ban cán sự lớp có nhiều nhất 2 nam. c) C: Chọn được Ban cán sự lớp mà trong đó Châu và Ngọc không đồng thời được chọn.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này