giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm + 50% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án mã đề A – B – C – D.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MBD) và (NAC) là A. đường thẳng MN. B. đường thẳng NC. C. đường thẳng NA. D. đường thẳng MB.
+ Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng 2 3 diện tích đế tháp. Biết diện tích mặt đế tháp là 6144m2. Tính diện tích mặt trên cùng. A. 8m2. B. 4m2. C. 12m2. D. 6m2.
+ Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: A. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung. B. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng. C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất. D. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-chuyen-le-quy-don-quang-tri.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này