giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Gia Định...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Cho hình lập phương có cạnh bằng 40a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi 1 2 S S lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 1 2 S S S.
+ Cho phương trình x x 9 2m 3 3 81 0 (m là tham số). Giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x thỏa mãn 2 2 1 2 x x 10 thuộc khoảng nào sau đây?
+ Biết rằng đường thẳng y 4x 5 cắt đồ thị hàm số 3 y x 2x 1 tại điểm duy nhất; kí hiệu x y 0 0 là tọa độ của điểm đó. Tìm 0 y.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này