giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hướng Hó...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 121 123 125 127 122 124 126 128.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề cuối kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị:
+ Một sợi dây có chiều dài 28 được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất.
+ Chu kì bán rã của chất phóng xạ Plutolium 239 Pu là khoảng 24360 năm (tức là một lượng chất 239 Pu sau 24360 năm phân hủy còn một nửa). Sự phân huỷ này được tính theo công thức e rt S A trong đó A là lượng chất phóng xạ ban đầu, r là hằng số phóng xạ, t là thời gian phân hủy, S là khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian phân hủy t. Hỏi 20 gam 239 Pu sau ít nhất bao nhiêu năm thì phân hủy còn lại 7 gam? A. 36896 năm. B. 36985 năm. C. 36895 năm. D. 15140 năm.
+ Tính tích của tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số 3 y x mx 3 2 cắt đường tròn tâm I 1 1 bán kính bằng 1 tại 2 điểm A B mà diện tích tam giác IAB lớn nhất.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-cuoi-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-huong-hoa-quang-tri.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này