giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Phú Yên; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết Mã đề 123 Mã đề 234 Mã đề 345 Mã đề 456.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Ngô Gia Tự – Phú Yên:
+ Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau khi nói về một mẫu số liệu A. Trong một mẫu số liệu, số trung vị là duy nhất. B. Trong một mẫu số liệu, tứ phân vị dưới là duy nhất. C. Trong một mẫu số liệu, mốt là duy nhất. D. Trong một mẫu số liệu, số trung bình là duy nhất.
+ Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. Số là một số hữu tỷ. B. Số là một số nguyên. C. Số là một số vô tỷ. D. Số là một số tự nhiên.
+ Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề? A. Bạn nên học hành chăm chỉ. B. Thời tiết hôm nay thật đẹp! C. Bây giờ là mấy giờ? D. Số 4 là một số chính phương.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-ngo-gia-tu-phu-yen.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này