giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Phạm Phú...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ, tỉnh Quảng Nam; đề thi được biên soạn theo dạng đề 40% trắc nghiệm + 60% tự luận, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Phạm Phú Thứ – Quảng Nam:
+ Cho phép vị tự tỉ số k. Tìm mệnh đề sai. A. Phép vị tự tỉ số k biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó. B. Phép vị tự tỉ số k biến tia thành tia. C. Phép vị tự tỉ số k biến góc thành góc. D. Phép vị tự tỉ số k biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
+ Từ một hộp đựng 4 bi xanh, 6 bi đỏ và 5 bi vàng. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra ba bi. Gọi A là biến cố: “ba bi được chọn có màu xanh”, B là biến cố: “ba bi được chọn có màu đỏ” và C là biến cố: “ba bi được chọn có màu vàng”. D là biến cố: “ba bi được chọn cùng màu”. a/ Biểu diễn biến cố D theo ba biến cố A, B, C. b/ Tính xác suất để ba bi được chọn có ít nhất hai màu.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD. a/ Chứng minh MN ABCD. b/ Xác định giao điểm I của SC với (AMN). Tính SI SC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ki-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-pham-phu-thu-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này