giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi mã đề 03 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Hưng Hòa – TP HCM:
+ Một hình trụ có chiều cao bằng 42 và diện tích xung quanh bằng 402. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng (a) song song với trục, thiết diện thu được có diện tích bằng 162. Khoảng cách từ mặt phẳng (a) đến trục của hình trụ đã cho bằng?
+ Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có thể tích bằng 12. Gọi M là điểm đối xứng của C qua E, với E là trung điểm cạnh AA’. Điểm F thuộc cạnh BB’ sao cho FB = 2FB’ và N là giao điểm của FC và B’C’. Tính thể tích của khối đa diện MNB’A’EF.
+ Cho hàm số y = f(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e (a ≠ 0). Hàm số y = f'(x) có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc khoảng (–10;10) của tham số m để hàm số g(x) = f(3 − 2x + m) + x2 – (m + 3)x + 2m2 nghịch biến trên khoảng (0;1). Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-hung-hoa-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này