giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 05 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 60 phút; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành – TP HCM:
+ Cho hàm số y f x có đồ thị như hình vẽ. Dựa vào đồ thị, tìm tập xác định, tập giá trị và các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số. (Hs không cần vẽ hình).
+ Vẽ đồ thị của hàm số 2 y x x 2 3. Tìm tập giá trị và các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.
+ Một công ty sản xuất hai loại sơn nội thất và sơn ngoài trời. Nguyên liệu để sản xuất gồm hai loại A, B với trữ lượng là 12 tấn và 8 tấn tương ứng. Để sản xuất 1 tấn sơn nội thất cần 5 tấn nguyên liệu A và 1 tấn nguyên liệu B. Để sản xuất 1 tấn sơn ngoài trời cần 2 tấn nguyên liệu A và 2 tấn nguyên liệu B. Qua điều tra thị trường, công ty thấy nhu cầu sơn nội thất không hơn sơn ngoài trời quá 1 tấn. Giá bán 1 tấn sơn nội thất là 2000 USD, giá bán 1 tấn sơn ngoài trời là 3000 USD. Hỏi cần sản xuất mỗi loại sơn bao nhiêu tấn để có doanh thu lớn nhất?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-10-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-tat-thanh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này