giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 01 trang với 05 bài toán hình thức tự luận, thời gian làm bài 60 phút; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Tất Thành – TP HCM:
+ Bạn An được yêu cầu viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên có hai chữ số. 1. Tính xác suất để bạn An viết được số có hai chữ số giống nhau. 2. Tính xác suất để bạn An viết được số chia hết cho 3 và chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm I. 1. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng (SAB) và (SCD); (SAC) và (SBD). 2. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABI, K là điểm trên cạnh SB sao cho SB = 3SK. Chứng minh (MNK) // (SAC).
+ Cho hình chóp S.ABC. P, Q lần lượt là trung điểm SA và BC, R là điểm thuộc cạnh AB sao cho AB = 3BR. Tìm giao điểm K của đường thẳng SC và (PQR), chứng minh SK = 2KC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-tat-thanh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này