giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; đề thi mã đề 801 được biên soạn theo hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường chuyên Vị Thanh – Hậu Giang:
+ Cho hình vuông ABCD tâm O. Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB BC CD DA. Phép dời hình nào sau đây biến tam giác ONB thành tam giác OQD? A. Phép quay tâm Ogóc quay 0 90. B. Phép quay tâm Ogóc quay 0 180. C. Phép đối xứng trục MP. D. Phép tịnh tiến theo vectơ BA.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi IJK lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh AC AD và BC sao cho IJ không song với CD. Khi đó, giao điểm của CD với mặt phẳng IJK là: A. Giao điểm của CD với JK. B. Giao điểm của CD với IK. C. Trung điểm của BD. D. Giao điểm của CD với IJ.
+ Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông. Người ta đặt 5 hạt dẻ vào ô vuông đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt dẻ nhiều hơn ô đầu tiên là 3, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt dẻ nhiều hơn ô thứ hai là 3 … và cứ thế tiếp tục đến ô cuối cùng. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta đã sử dụng hết 3925 hạt dẻ. Hỏi bàn cờ có bao nhiêu ô?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-chuyen-vi-thanh-hau-giang.pdf
de-hoc-ky-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-chuyen-vi-thanh-hau-giang.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này