giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút (không kể thời gian phát đề), đề thi có đáp án các mã đề 386 387 388 389.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM:
+ Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh vào ngày thứ t kể từ ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên là 2 3 f t t t 60 (kết quả được khảo sát trong 6 tháng). Xem f t là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Hỏi tốc độ truyền bệnh lớn nhất là ngày thứ bao nhiêu?
+ An cắt một tấm vải hình tròn có bán kính bằng 24 (cm) thành hai phần bằng nhau như hình vẽ, sau đó cuốn và may dính hai bán kính OA OB, của mỗi phần với nhau để tạo thành thân của hai chiếc nón trang trí Giáng sinh. Giả sử chiều rộng của các mép may là không đáng kể. Chiều cao của các chiếc nón đó thuộc khoảng nào sau đây?
+ Một hình trụ gọi là nội tiếp nửa mặt cầu S O R nếu một đáy của hình trụ nằm trong đáy của nửa mặt cầu, còn đường tròn đáy kia là giao tuyến của hình trụ với nửa mặt cầu. Biết R a giả sử giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ nội tiếp nửa mặt cầu S O R là 3 0 10 a 9 m a n MaxV m n n. Tính 2 2 T n m.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-nguyen-thi-minh-khai-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này