giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 trường THPT Tĩnh Gi...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 trường THPT Tĩnh Gia 3, tỉnh Thanh Hóa; đề thi mã đề 101 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 10 năm 2022 – 2023 trường Tĩnh Gia 3 – Thanh Hóa:
+ Một xưởng cơ khí có hai công nhân là An và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì An phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì An phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làm việc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng An không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là.
+ Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch lần lượt là: 6,5 8,4 6,9 7,2 2,5 6,7 3,0 (đơn vị: triệu đồng). Số trung vị của dãy số liệu thống kê trên bằng: A. 6,7 triệu đồng. B. 7,2 triệu đồng. C. 6,8 triệu đồng. D. 6,9 triệu đồng.
+ Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A sao cho 1 3 BH HC. Điểm M di động trên BC sao cho BM k BC. Biết a k b (a b tối giản) thì độ dài vectơ MA GC đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng a b bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-10-nam-2022-2023-truong-tinh-gia-3-thanh-hoa.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này