giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 - 2023 sở Giáo d...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề khảo sát chất lượng cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam; đề thi được biên soạn theo cấu trúc 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát học kì 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hà Nam:
+ Cho tam giác đều ABC. Gọi M, N, P lần lượt là các điểm thỏa mãn BM = kBC, 3AN = 2AB, 5AP = 2AC. a) Biểu diễn AM theo hai vectơ AB, AC. b) Tìm k để hai đường thẳng AM, NP vuông góc với nhau.
+ Anh Việt có một mảnh đất hình tứ giác ABCD với AB = 4,2m, BC = 15,3m, CD = 5,4m, DA = 16,8m. Để tính diện tích mảnh đất, anh Việt lấy các điểm M, N lần lượt trên cạnh AB, AD sao cho AM = 1m, AN = 1m. Anh Việt đo được MN = 1,7 m. Tính diện tích mảnh đất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
+ Một quán cà phê đang bán ở mức giá 7 000 đồng cho mỗi cốc cà phê, trung bình mỗi tháng quán bán được 3 900 cốc. Chủ quán muốn tăng giá bán để thêm doanh thu, biết rằng nếu mỗi cốc cà phê cứ tăng thêm 1 000 đồng thì số cốc bán được trung bình mỗi tháng lại giảm đi 300. Hỏi chủ quán phải bán với mức giá bao nhiêu một cốc cà phê để doanh thu của quán trong tháng là cao nhất?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-hoc-ki-1-toan-10-nam-2022-2023-so-gddt-ha-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này