giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Thuận...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi mã đề 134 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát lần 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trong lễ tổng kết năm học 2021 – 2022 lớp 11A nhận được 20 cuốn sách gồm 5 cuốn sách Toán, 7 cuốn sách Vật lý, 8 cuốn sách Hóa học, các sách cùng môn học là giống nhau. Số sách này được chia đều cho 10 học sinh trong lớp, mỗi học sinh chỉ nhận được hai cuốn sách khác môn học. Bình và Bảo là hai trong số 10 học sinh đó. Xác suất để 2 cuốn sách mà Bình nhận được giống 2 cuốn sách của Bảo là?
+ Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng dãy các tam giác 1 1 1 2 2 2 3 3 3 AB C A B C A B C sao cho AB C 1 1 1 là một tam giác đều cạnh bằng 3. Với mỗi số nguyên dương n ≥ 2 tam giác A B C n n n là tam giác trung bình của tam giác A B C n n n 1 1 1. Với mỗi số nguyên dương n kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác A B C n n n. Tổng 1 2 2021 S S S S là?
+ Lan đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên Lan để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiếp theo, Lan đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Lan cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì Lan có đủ tiền để mua cây guitar đó?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-lan-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-thuan-thanh-1-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này