giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT B...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán; đề thi có đáp án mã đề 151 – 236 – 365 – 467 – 533 – 634 – 152 – 237 – 366 – 468 – 534 – 635.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát lần 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc:
+ Cho khối cầu (C) có bán kính bằng 3 cm. Thể tích khối cầu đã cho là? Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích V. Thể tích của khối A.A’B’C’ là? Cho cấp số cộng (un) với 1 2 u 4 u 8. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng? Tổng các nghiệm của phương trình x x 4 10 2 16 0 bằng?
+ Một người nông dân có 3 tấm lưới thép B40 mỗi tấm dài 12(m) và muốn rào một mảnh vườn dọc bờ sông có dạng hình thang cân ABCD như hình vẽ (bờ sông là đường thẳng DC không phải rào mỗi tấm là một cạnh của hình thang). Hỏi ông ta có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là bao nhiêu.
+ Có 10 học sinh trong đó có ba nữ, bảy nam xếp thành một hàng dọc chọn ngẫu nhiên một cách xếp. Tính xác suất để chọn được cách xếp thỏa mãn hai em nam tên A, B luôn đứng cạnh nhau và ba em nữ không đứng cạnh nhau.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-lan-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-xuyen-vinh-phuc.pdf
de-khao-sat-lan-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-xuyen-vinh-phuc.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này