giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 - 2023 trường THPT chuyê...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 lần 2 năm học 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình; đề thi mã đề 132 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Thái Bình:
+ Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy bằng a, độ dài cạnh bên bằng 23a/3. Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy của hình chóp. A. 60° B. 30° C. 45° D. 90°.
+ Người ta cần xây một bể chứa nước sản xuất dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 200m3. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Chi phí để xây bể là 300 nghìn đồng/m2 (chi phí được tính theo diện tích xây dựng, bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh, không tính chiều dày của đáy và thành bể). Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (làm tròn đến triệu đồng). A. 75 triệu đồng B. 36 triệu đồng C. 46 triệu đồng D. 51 triệu đồng.
+ Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính MN, PQ lần lượt trên hai đáy sao cho MN vuông góc PQ. Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua 3 trong 4 điểm M, N, P, Q để thu được khối đá có hình tứ diện MNPQ. Biết rằng MN = 80 cm và thể tích khối tứ diện MNPQ bằng 64dm3. Tìm thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân). A. 86,8 dm³ B. 237,6 dm³ C. 338,6 dm³ D. 109,6 dm³.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-12-lan-2-nam-2022-2023-truong-thpt-chuyen-thai-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này