giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 12 (THPT & GDTX) năm học 2022 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra chất lượng cuối học kỳ 1 môn Toán 12 (THPT & GDTX) năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang; đề thi mã đề 701 gồm 06 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Hậu Giang:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 4, mặt bên (SAB) tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc có số đo bằng 0 60 góc giữa mặt phẳng (SAC) và (ABC) có số đo bằng 0 30. Biết hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) là điểm nằm trên cạnh BC. Tính thể tích của khối chóp đã cho.
+ Cho hàm số f x có đạo hàm trên và có đạo hàm 2 fx x x x 2 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-2022;2022] để hàm số 2 g 3 x fx x m đồng biến trên khoảng (0;2)?
+ Cho hình trụ tròn xoay có bán kính r 3, hai đường tròn đáy lần lượt có tâm O và O. Gọi AB là dây cung thuộc đường tròn (O) sao cho O AB là tam giác đều và mặt phẳng O AB hợp với mặt phẳng chứa đường tròn (O) một góc 60. Tính thể tích V của khối trụ đã cho.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-hau-giang.pdf
de-kiem-tra-hoc-ky-1-toan-12-nam-2022-2023-so-gddt-hau-giang.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này