giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng định kỳ lần 1 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trườn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi khảo sát chất lượng định kỳ lần 1 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắc Giang; đề thi mã đề 101 gồm 04 trang với 35 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi định kỳ lần 1 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SC, AB và AD. Thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (MNP) là một hình gì? A. Một tứ giác. C. Một ngũ giác. B. Một tam giác. D. Một lục giác.
+ Có 2 quyển sách Văn học khác nhau, 3 quyển sách Toán học khác nhau và 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau được xếp lên một giá sách theo hàng ngang. Tính xác suất để hai cuốn sách cùng môn không ở cạnh nhau.
+ Một cấp số cộng có 6 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 17, tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 14. Tìm công sai d của cập số cộng đã cho.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-dinh-ky-lan-1-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-viet-yen-1-bac-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này