giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng định kỳ lần 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trườn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát chất lượng định kỳ lần 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắc Giang; đề thi mã đề 121 gồm 05 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi định kỳ lần 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cấp 2 trên khoảng K và x0 thuộc K. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Nếu f”(x0) = 0 thì x0 là điểm cực trị của hàm số y = f(x). B. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y = f(x) thì f'(x) = 0. Nếu x0 là điểm cực trị của hàm số y = f(x) thì f”(x) = 0. Nếu f”(x0) < 0 thì x0 là điểm cực tiểu của hàm số y = f(x).
+ Một khối nón có bán kính đáy bằng 2 cm, chiều cao bằng 3 cm. Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 60° chia khối nón làm hai phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có khoảng cách từ A đến các đường thẳng BC và CD lần lượt là 2a và 3a. Gọi S là tâm của hình bình hành A’B’C’D’ biết hai mặt phẳng (ACC’A’) và (BDD’B’) vuông góc với nhau, các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SAD) lần lượt tạo với mặt phẳng (ABCD) các góc 30°, 45°, 60°. Tính khoảng cách từ D’ đến mặt phẳng (SCD).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-dinh-ky-lan-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-viet-yen-1-bac-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này