giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Trần Phú, tỉn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 132 – 209 – 357 – 485.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Trần Phú – Phú Yên:
+ Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB 1 và AD 2. Gọi M N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh trục MN ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần tp S của hình trụ đó.
+ Cho hàm số 3 2 2 2 y x m x m m x m 3 1 3 7 1 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc [-10;10] để hàm số đạt cực tiểu tại một điểm có hoành độ nhỏ hơn 1.
+ Cho khối chóp S ABC có đáy ABC là tam giác cân đỉnh A, góc 0 BAC 120 và AB a. Các cạnh bên SA SB SC bằng nhau và góc giữa SA với mặt đáy bằng 0 60. Thể tích của khối chóp đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-hoc-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-tran-phu-phu-yen.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này