Ngày... tháng 01 năm 2023, cụm liên trường THPT trực thuộc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam: THPT Nguyễn Hiền, THPT Hoàng Diệu, THPT Phạm Phú Thứ,...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Ngày… tháng 01 năm 2023, cụm liên trường THPT trực thuộc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam: THPT Nguyễn Hiền, THPT Hoàng Diệu, THPT Phạm Phú Thứ, THPT Lương Thế Vinh phối hợp tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm học 2022 – 2023 dành cho học sinh khối 12; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán liên trường THPT – Quảng Nam:
+ Cho hàm số f x có đạo hàm 2023 2 f x x x m x m 2 1 với m là tham số thực. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m 2023 2023 để hàm số f x nghịch biến trên khoảng 0? A. 2023. B. 2021. C. 2022. D. 2024.
+ Cho hình chóp S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a SA a 9 và SA ABC. Gọi O là trọng tâm của tam giác ABC; P Q lần lượt là hai điểm thuộc cạnh SB và SC thỏa 1 3 SP SQ SB SC. Thể tích khối tứ diện AOPQ bằng?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn 0 10 để bất phương trình 2 2 2 2 2 1 log 2 4 7 2 2 2 x x m x x m x x có nghiệm. Số phần tử của tập hợp S bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2023-mon-toan-lien-truong-thpt-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này