giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Can ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (mã đề 201); kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 01 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Can Lộc – Hà Tĩnh:
+ Để chuẩn bị cho hội trại 26/3 sắp tới, cần chia một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ, thành ba nhóm, mỗi nhóm 4 người để đi làm ba công việc khác nhau. Xác suất để khi chia ngẫu nhiên, ta được mỗi nhóm có đúng một học sinh nữ bằng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, AC a BC a SA 2 vuông góc với mặt phẳng đáy và SA a. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB a AC a 3. Tam giác SBC đều và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng SAC.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-1-truong-thpt-can-loc-ha-tinh.pdf
de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-1-truong-thpt-can-loc-ha-tinh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này