Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng học kỳ 1 môn T...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 43 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Tuấn Đức (Giang Sơn), tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng học kỳ 1 môn Toán 10 chương trình SGK Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS); các đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề), giúp học sinh khối lớp 10 thử sức để chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Tuyển tập 10 đề trắc nghiệm học kỳ 1 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống:
+ Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trọng trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo và vào khoảng 20h30, là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ từ 16h00 – 17h00. Một công ty dự định chi không quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 50 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 – 17h00. Tỉ lệ số lần phát lúc 20h30 và 16h00-17h00 để thu được phí quảng cáo cao nhất là?
+ Có hai lực 1 2 F F có cường độ đều là 10N, hợp với nhau một góc 30 cùng tác động vào một vật đứng yên tại O, tổng hợp lực thu được là F. Giả sử tăng cường độ hai lực 1 2 F F lên lần lượt là 6 lần và 2 lần, chiều của lực giữ nguyên như thế, ta thu được tổng hợp lực K. Cường độ của K gấp x cường độ của lực F, hỏi x gần nhất giá trị nào?
+ Giả sử CD = h là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo khoảng cách AB và các góc CAD CBD. Chẳng hạn ta đo được AB m CAD CBD 24 63 48.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-10-de-trac-nghiem-hoc-ky-1-toan-10-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này