Tài liệu gồm 193 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS); các đề được b...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 193 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTvCS); các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, không tính thời gian phát đề; các đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 10 đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống:
+ Một chiếc cổng hình parabol bao gồm một cửa chính hình chữ nhật ở giữa và hai cánh cửa phụ hai bên như hình vẽ. Biết chiều cao cổng parabol là 4m còn kích thước cửa ở giữa là 3m x 4m. Hãy tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.
+ Cho tam giác ABC có A 1 3 và hai đường trung tuyến BM x y 7 10 0 và p CN x y 2 20. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số 2 1 mx y x m xác định trên 0 1.
+ Cho tam giác ABC biết H 3 2 5 8 3 3 G lần lượt là trực tâm và trọng tâm của tam giác, đường thẳng BC có phương trình x y 2 20. Tìm phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

10-de-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-toan-10-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này