Tài liệu gồm 231 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên so...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 231 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 10 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (100% trắc nghiệm):
+ Trong không gian Oxyz cho vật thể H giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình x a và x b a b. Gọi S x là diện tích thiết diện của H bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với axb. Giả sử hàm số y Sx liên tục trên đoạn a b. Khi đó, thể tích V của vật thể H được tính bởi công thức?
+ Một ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc vt t 4 12 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?
+ Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α): 2 20 xy z và hai điểm A(2;0;1) B(1;1;2). Gọi d là đường thẳng nằm trong (α) và cắt đường thẳng AB thỏa mãn góc giữa hai đường thẳng AB và d bằng góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (α). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

10-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-100-trac-nghiem.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này