Tài liệu gồm 197 trang, tuyển tập 15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên so...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 197 trang, tuyển tập 15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết; các đề thi được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian học sinh làm bài thi là 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn 15 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 (70% TN + 30% TL):
+ Cho hình nón đỉnh S có đáy là đường tròn tâm O bán kính R = 1. Trên đường tròn (O) lấy hai điểm A B sao cho tam giác OAB vuông. Biết diện tích tam giác SAB bằng 2 2. Tính thể tích của khối nón.
+ Cho mặt cầu tâm O đường kính AB a 2 I là điểm thay đổi nằm giữa hai điểm O và B. Mặt phẳng (P) vuông góc với AB tại I, cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C). Gọi (N) là hình nón đỉnh A, đáy là hình tròn (C); h là chiều cao của hình nón (N). a) Tính thể tích của khối nón tạo nên bởi hình nón (N) theo h và a. b) Tính thể tích lớn nhất của khối nón (N).
+ Cho hàm số y fx liên tục và không âm trên đoạn [a b] có đồ thị như hình vẽ sau. Khi đó mệnh đề nào sau đây là đúng. A. b a f x dx là diện tích tam giác cong ABP. B. b a f x dx là độ dài đoạn thẳng BP. C. b a f x dx là diện tích hình thang cong ABMN. D. b a f x dx là diện tích hình chữ nhật APMN.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

15-de-on-tap-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-mon-toan-12-70-tn-30-tl.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này