giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 cụm liên trường THPT tr...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 cụm liên trường THPT trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng (mã đề 123); giúp các em học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 liên trường THPT – Hải Phòng:
+ Cho hàm số 322 3 y x mx m x m m 331 và điểm I (2;-2). Gọi A B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính tổng tất cả các giá trị thực của tham số m để ba điểm I A B tạo thành tam giác nội tiếp đường tròn có bán kính bằng 5.
+ Xếp 10 quyển sách tham khảo khác nhau gồm: 1 quyển sách Văn, 3 quyển sách tiếng Anh và 6 quyển sách Toán (trong đó có hai quyển Toán T1 và Toán T2) thành một hàng ngang trên giá sách. Tính xác suất để mỗi quyển sách Tiếng Anh đều được xếp ở giữa hai quyển sách Toán, đồng thời hai quyển Toán T1 và Toán T2 luôn xếp cạnh nhau.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Gọi M N P Q R T lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB BC CD DA SB và SC. Tính thể tích của khối đa diện MNPQRT.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-lien-truong-thpt-hai-phong.pdf
de-khao-sat-chat-luong-toan-12-nam-2023-lien-truong-thpt-hai-phong.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này