giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

1. Giới hạn chương trình:
– Đại số: đến hết bài “Dãy số có giới hạn hữu hạn”.
– Hình học: đến hết bài “Hai đường thẳng vuông góc”.
2. Cấu trúc đề:
Hình thức: 100% TN.
STT Nội dung Số câu:
1 Dãy số, các tính chất của dãy số 11.
2 Cấp số cộng 8.
3 Cấp số nhân 9.
4 Dãy số có giới hạn 0 và có giới hạn hữu hạn 6.
5 Hai mặt phẳng song song 5.
6 Vectơ trong không gian 5.
7 Hai đường thẳng vuông góc 6.
Tổng 50.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-viet-duc-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này