giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 tuyển tập 03 đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; các đề được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

1. Giới hạn chương trình:
– Đại số: đến hết bài “Một số phương pháp tính nguyên hàm”.
– Hình học: đến hết bài “Phương trình mặt phẳng”.
2. Cấu trúc đề:
Hình thức: 100% TN.
STT Nội dung Số câu:
1 Phương trình mũ & logarit 8.
2 Hệ phương trình mũ & logarit 2.
3 Bất phương trình mũ & logarit 8.
4 Nguyên hàm 7.
5 Một số phương pháp tính nguyên hàm 8.
6 Mặt nón 3.
7 Hệ trục tọa độ trong không gian 6.
8 Phương trình mặt cầu 3.
9 Phương trình mặt phẳng 5.
Tổng 50.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-on-tap-giua-hoc-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-viet-duc-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này