Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Giang Sơn, tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 chươn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 42 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Giang Sơn, tuyển tập 10 đề thi trắc nghiệm chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 chương trình SGK Cánh Diều; các đề kiểm tra được biên soạn theo cấu trúc 100% trắc nghiệm với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

MA TRẬN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ II MÔN TOÁN 10 CHƯƠNG TRÌNH SGK CÁNH DIỀU
Nội Dung | Tổng Số Câu | Số Câu Thông Hiểu | Số Câu Vận Dụng.
Tổ Hợp 5 3 2.
Nhị Thức Newton 4 2 2.
Thống Kê 4 2 2.
Xác Suất 4 2 2.
Đường Thẳng, Góc Và Khoảng Cách 6 3 3.
Đường Tròn 6 3 3.
Ba Đường Conic 6 3 3.
Số Gần Đúng, Sai Số 3 2 1.
Tọa Độ Vector 4 2 2.
Vận Dụng Cao 8.
Toàn Bộ Đề 50.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-10-de-thi-trac-nghiem-cuoi-hoc-ky-2-mon-toan-10-canh-dieu.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này