giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Marie Cu...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi hình thức 100% trắc nghiệm với 25 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề; đề thi có đáp án mã đề 121 – 122 – 123 – 124.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Marie Curie – TP HCM:
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 2 1 2 1 3 x z y d và mặt phẳng P x y z 1 0. Đường thẳng đi qua điểm A 1 1 2, song song với mặt phẳng P và vuông góc với đường thẳng d. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?
+ Cho hàm số f x liên tục trên 0. Sử dụng phương pháp đổi biến số cho 4 0 f x dx, bằng cách đặt t x thì 4 0 f x dx bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M 1 2 3 và H 0 2 1. Mặt phẳng nhận H là hình chiếu vuông góc của M có phương trình là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-marie-curie-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này