giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hoa Lư A, tỉn...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề thi giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Hoa Lư A, tỉnh Ninh Bình; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (03 câu), thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và thang điểm Mã đề 101 – Mã đề 102 – Mã đề 103 – Mã đề 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Hoa Lư A – Ninh Bình:
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh bằng a và các cạnh bên đều bằng a. Số đo góc giữa hai đường thẳng SA và SC bằng?
+ Cho hai đường thẳng a b phân biệt lần lượt có vectơ chỉ phương là u v. Mệnh đề nào sau đây sai? A. a b uv 0. B. Nếu u và v cùng phương thì a song song với b. C. Góc giữa hai đường thẳng a và b luôn bằng góc giữa hai véctơ u và v. D. cos u v u v.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O có cạnh bằng a SA ABCD diện tích tam giác SAB bằng 2 3 2 a, gọi M là trung điểm của AB. a) Chứng minh OM SAB. b) Tính sin của góc tạo bởi giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (SAB).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-hoa-lu-a-ninh-binh.pdf
de-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-hoa-lu-a-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này