giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 - 2023 trường TH...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh; đề thi được biên soạn theo hình thức 100% tự luận với 04 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm mã đề 113 – 114.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Bình Chiểu – TP HCM:
+ Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn: 1 4 3 5 0 6 u u u u. Xác định 1 u và d của cấp số cộng trên.
+ Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn: 1 3 2 4 40 120 u u u u. Xác định 12 S của cấp số nhân trên.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O và cạnh bên SA ABCD. Gọi M N lần lượt là trung điểm SA và SD. a) Chứng minh rằng: (OMN SBC). b) Chứng minh rằng: BC SAB.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-2-toan-11-nam-2022-2023-truong-thpt-binh-chieu-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này